PerfoPHOENIX - PERFORACJA BLACHY PERFOROWANE SP. Z O.O.®


PerfoPHOENIX

 

PerfoPHOENIX ® - 225x54x25x2 mm, prześwit: 8%

 

Pobierz model siatki fasadowej 3D w formacie EASM

 

 

31-589 Kraków ul. Sołtysowska 1 tel./fax (0-12) 292-52-05, (0-12) 292-52-06, (0-12) 292-52-07