PerfoPEGASUS - PERFORACJA BLACHY PERFOROWANE SP. Z O.O.®


PerfoPEGASUS

 

PerfoPEGASUS ® - 225x35x15x2 mm, prześwit: 26%

 

Pobierz model siatki fasadowej w formacie 3D

 

31-589 Kraków ul. Sołtysowska 1 tel./fax (0-12) 292-52-05, (0-12) 292-52-06, (0-12) 292-52-07