PerfoCRATER - PERFORACJA BLACHY PERFOROWANE SP. Z O.O.®


PerfoCRATER

PerfoCRATER ® - 100x35x15x1,5 mm, prześwit: 16%

 

Pobierz model siatki fasadowej 3D w formacie EASM

 

31-589 Kraków ul. Sołtysowska 1 tel./fax (0-12) 292-52-05, (0-12) 292-52-06, (0-12) 292-52-07