oczka okrągłe - PERFORACJA BLACHY PERFOROWANE SP. Z O.O.®


oczka okrągłe


a - wielkość oczka w mm
t - podziałka - odległość pomiędzy środkami sąsiednich oczek w mm

prześwit - procentowe określenie powierzchni    

                  wyperforowanej


 

BLACHY PERFOROWANE O OCZKACH OKRĄGŁYCH W UKŁADZIE MIJANYM 60° ( Rv )


blachy perforowane

 

31-589 Kraków ul. Sołtysowska 1 tel./fax (0-12) 292-52-05, (0-12) 292-52-06, (0-12) 292-52-07